آدرس: سنقر- میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر- واحد کتابخانه

شماره تماس: 48436133-083

ساعات کارکتابخانه: شنبه تا چهارشنبه ساعت 16-8 پنج شنبه ها تعطیل می باشد.