آدرس: سنقر- میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر- واحد کتابخانه

شماره تماس: 48436133-083

ساعات کارکتابخانه: شنبه تا چهارشنبه ساعت 16-8 پنج شنبه ها تعطیل می باشد.

 آدرس ایمیل: p.heshmati1987@gmail.com

 

فرم عضویت کتابخانه

فرم عضویت کتابخانه
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*